Insomnia, timpul, lumina

Din O istorie culturală a insomniei, de Eluned Summers-Bremmer, ed. Art, 2008