Caracterul (în psihologie)

Referat la materia Psihologia personalității, care cerea o parte teoretică, o povestire legată de o persoană de notorietate și o parte de Știați că (!).

Repere teoretice

Dintre componentele personalității, caracterul este cel care se construiește în raport cu norme socioculturale și valori, ca un ansamblu de atitudini psihosociale – față de sine, față de lume/oameni/viață/viitor și față de activitate/efort. Tot în definirea caracterului intră și valorile noastre personale, idealurile, visurile pe care le avem. E vorba de poziționarea noastră față de lucrurile importante din viață, convingerile, „brandul” nostru, care ne face să avem afinități sau respingere față de ceea ce se întâmplă în lume – experiențe, evenimente și așa mai departe.

Situațiile sociale semnificative pentru noi ne pun în evidență caracterul, felul în care noi ne purtăm în aceste cadre revelatoare ne poate da indicii despre ce e important pentru noi și poate ajuta un observator să ne contureze profilul caracterial și să ne prezică, cu aproximație, conduita viitoare. Trăsăturile de caracter sunt, în același timp, constante într-o diversitate de situații. De exemplu, dacă o persoană detestă risipa, această trăsătură se va manifesta și față de alimente și față de obiecte și față de cheltuieli și față de un coleg ineficient. Când cineva ne va descrie, ne va plasa de fapt într-ul pol sau altul al unei perechi de trăsături antagonice: generozitate-avariție, onestitate-înșelăciune, egoist-altruist, curajos-laș, modest-lăudăros, organizat-dezorganizat etc.

Caracterul nu este la fel de fix ca temperamentul, ci se poate modifica pe parcursul vieții, pentru că învățăm din experiența de viață. Conținutul caracterului nostru este format din mai multe aspecte: afectiv (dispoziții, afectivitate), motivațional (trebuințe, aspirații), cognitiv (concepții, convingeri, păreri) și volitiv (mobilizarea pentru acțiune). Poate fi analizat pe două paliere, ca direcție/orientare/viziune, pe de o parte, ca abilitate de mobilizare/implementare/execuție, pe de altă parte.

 

Povestire

Prietenii îi apreciau firea deschisă și umorul spontan, radia încurajare și căldură, poate de aceea se simțeau elevii săi așa de bine în școala unde era învățător. Valorificând experiența sa de predare, a contribuit în mai multe rânduri la alcătuirea manualelor școlare ale vremii.

Scriitorul locuia împreună cu concubina sa, într-o casă foarte mică din mahalaua orașului, cu doar două camere cu tavanul jos, pentru că nu avea nevoie de mai mult. Câteva obiecte de bucătărie, lavițe și scaune mici îi erau suficiente pentru traiul modest pe care îl ducea, după ce părăsise viața conjugală și fusese dat afară din cler. Îi plăcea să primească prieteni, cu care petrecea ceasuri întregi pe prispa din spatele casei care dădea spre un peisaj deluros, făcându-i să râdă până târziu în noapte cu poveștile sale din copilărie și basmele neobișnuite pe care le inventa.

Era nonconformist, de aceea a și fost dat afară din cler, după ce s-a tuns, a purtat pălărie și a mers la teatru. Când un lucru nu i se părea drept, nu se sfia să spună, uneori împachetând adevărul într-o vorbă de duh. Se pregătise să devină preot și avusese ani de zile acest rol, așa că avea o sensibilitate deosebită pentru firea oamenilor și diversitatea greșelilor lor, pe care le privea cu amuzament și compasiune, fiind un cunoscător al suferințelor vieții. Cel mai important pentru el era să se bucure de viață și să aducă această bucurie și în viața celorlalți.

Nu era o persoană ambițioasă, dar era sensibil la îndemnurile prietenilor, așa că datorită lor și-a așternut pe hârtie poveștile cu care își delecta musafirii.

PS: Ion Creangă. Caracter: onestitate, curaj, nonconformism, apropiere, umor, bunătate, modestie, solidaritate.

 

Știați că…

VIA Character Strenghts

Cercetătorii interesați de psihologia pozitivă începând cu anii 2000 s-au orientat și spre studiul trăsăturilor pozitive de caracter, care devin resurse pe care fiecare le poate cultiva, un fel de puncte forte care pot aduce mai multă stare de bine și mai multe realizări în viață. E vorba de trăsături constante valoroase (Peterson et al., 2004). De atunci, cercetarea pe acest subiect a avansat mult și a luat și forma unei platforme care aduce oportunitatea unei mai bune cunoașteri de sine pentru oricine dorește. Și eu mi-am făcut testul VIA Character Strenghts și am obținut un clasament personal al celor 24 de trăsături pozitive identificate de cercetători ca aparținând tuturor oamenilor, dar în grade diferite. Cele 24 de trăsături sunt grupate în 5 teme universale: înțelepciune, curaj, omenie, dreptate, moderație, transcendență.

Recomandarea lor este una practică: să folosim cât mai des cele 5 trăsături care ne compun profilul caracterial, ordonate după pregnanță. În cazul meu, trăsăturile sunt (1) onestitatea (tema curaj), (2) aprecierea frumuseții și excelenței (tema transcendență), (3) curiozitatea (tema înțelepciune), (4) creativitatea (tema înțelepciune) și (5) plăcerea de a învăța (tema înțelepciune).

Mi-a făcut plăcere acest profil, acesta e unul dintre avantaje, toți cei care își fac testul obțin un rezultat flatant. Cel mai mult m-a surprins acea apreciere a frumuseții și excelenței, la care nu m-aș fi gândit. Pe de altă parte, m-am întrebat, dacă nu cumva aceste trăsături sunt fața pozitivă, în timp ce ar putea să presupună și un revers negativ. De exemplu, chiar această trăsătură îmi amintește că mă fac fericită cărțile bine scrise sau un peisaj natural frumos sau o idee creativă excelentă a cuiva, dar și că sunt exigentă și critic atunci când ceva mi se pare important și nefăcut bine de altcineva. Așa că voi fi atentă să cultiv trăsătura doar în latura ei pozitivă, nu și în cea care poate fi destructivă, nu atât pentru rezultatul activității, cât pentru relația cu acea persoană care nu face cât de bine văd eu necesar.

Temperament and Character Inventory (TCI)

Acest instrument a fost creat în anii ’90 de C. Robert Cloninger și colaboratorii săi și a fost între timp și revizuit într-o nouă formă, TCI-R. Am observat la o căutare pe Google Scholar că a fost intens folosit pentru investigarea corelațiilor dintre temperament și caracter și diverse diagnostice de tulburări mintale (de exemplu cele de comportament alimentar) sau psihosomatice (de exemplu psoriazis, fibromialgie).

În acest test, sunt utilizate 4 dimensiuni temperamentale – căutarea noutății, evitarea vătămării, dependența de recompensă și perseverența – și 3 dimensiuni caracteriale, și anume auto-direcționarea, cooperarea și transcendența propriei persoane. De exemplu, un studiu a găsit o corelație între fibromialgie și trăsături accentuate de evitare a vătămării (asociate cu funcționare deficitară, simptome de depresie și anxietate), a transcendenței propriei persoane și trăsături slabe de auto-direcționare (Gencay-Can et al., 2012). Mi se pare interesant pentru faptul că, așa cum spun autorii, personalitatea pare a juca un rol atât în instalarea bolii cât și într-o eventuală ameliorare, dacă terapiile investighează și iau în calcul acest aspect al profilului pacientului. Îmi vine în minte chestionarul schemelor cognitive Young, care măsoară credințele disfuncționale de bază pe care se structurează profilul fiecăruia, care seamănă destul de mult cu unele dintre aceste atitudini care stau la baza caracterului. Tocmai pentru că ele pot fi modificate, o intervenție precum terapia cognitiv-comportamentală mi s-ar părea foarte utilă.

 

BIBLIOGRAFIE

Suport de curs, învăţământ la distanţă, disciplina „Psihologia personalității”, anul II, Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu

Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., & Wetzel, R. D. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use.

Gencay-Can, A., & Can, S. S. (2012). Temperament and character profile of patients with fibromyalgia. Rheumatology international, 32(12), 3957-3961.

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Strengths of character and well-being. Journal of social and Clinical Psychology23(5), 603-619.

Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1). Oxford University Press.

Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. (2015). Terapia centrată pe scheme cognitive. Manualul practicianului. Editura ASCR.

http://www.rador.ro/2019/03/01/portret-ion-creanga-scriitorul-fara-pereche-povestitorul-minunat-al-copilariei-noastre/

https://www.viacharacter.org/character-strengths

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *